ระบบการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (E-Case)

กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

  

คู่มือการใช้งานระบบ E-Case

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม K-corp1

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอใช้งานระบบ E-Case (สำหรับสำนักงานเขต)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หมายเหตุ หากหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดแจ้งศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม

โทร. 0-2245-6048 หรือหมายเลขภายในของกรุงเทพมหานคร 3907

จัดทำโดย สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

4095/25-26 อาคาร3 ร.ร. ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2245-6048

อีเมล์ informationsdd@gmail.com